Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno
starosta Lenka Polcarová
místostarosta Tomáš Walter
Milan Gittler
Martina Hasenöhrlová Garlíková
Libor Knop
Karel Maule
Jitka Štarková


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.