Aktuality
Staré Srbice-likvidace odpadních vod
Omezený provoz finančních úřadů
Informace pro občany - I.C.E. karta
Usnesení vlády ČR- nouzový stav
ČEZ-upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
oznámení o přerušení dodávky elektřiny a plánovaná přerušení
Dezinfekční prostředek pro naše občany
Informativní rozbor pitné vody
Euroregion Labe-Kulturní pas
Sběr jedlých tuků a olejů
Oznámení o nových e-mailových adresách
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
Aktuální stav hospodaření obce - Rozpočet
Rozpočet na webu v grafické podobě s grafy a členěním na položky a paragrafy.